René van Hell

René van Hell

Functie
Ambassadeur in Hongarije
Standplaats
Boedapest
E-mailadres
bdp@minbuza.nl

Loopbaan

Naam: Van Hell, René Enrico
Geboren: 12 juli 1964 in Amsterdam

Functies

2017 - heden: ambassadeur in Boedapest.

2011 - 2017
Directeur Internationaal Ondernemen. De verantwoordelijkheid voor Buitenlandse Economische Betrekkingen is met het aantreden van het kabinet Rutte in november 2012 overgegaan van EZ naar Buitenlandse Zaken; op dat moment in dienst getreden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur van de directie Internationaal Ondernemen.

1999 - 2011
Werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Eerst als beleidsmedewerker bij de directie Algemene Economische Politiek (AEP) en van 2000 tot 2004 hoofd Algemene Politieke en Parlementaire Aangelegenheden, tevens MT-lid.  Aansluitend tot 2009 hoofd Economische Afdeling/gevolmachtigd minister in Washington (een functie waar hij het prinselijk paar begeleidde bij hun bezoeken aan Washington; de kroonprins in zijn functie als Voorzitter adviesgroep water en sanitaire voorzieningen van de VN; en de prinses als Pleitbezorger voor inclusieve financiering en ontwikkeling van de VN). Van 2009 tot november 2011 plaatsvervangend directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek.

1990 – 1994
Werkzaam bij het Europees Parlement. En vervolgens bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Opleiding

1988: Universiteit van Amsterdam: Economie
1982: VWO