Beantwoording Kamervragen over de beveiliging van websites van Nederlandse ambassades

Minister Koenders (BZ) van het Kamerlid Ten Broeke (VVD) over de beveiliging van websites van Nederlandse ambassades.