Kamerbrief met antwoorden op vragen over opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de feitelijke vragen over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting met betrekking tot BZ-begrotingsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden.