Aanbieding beantwoording Kamervragen over De Staat van het Consulaire 2018

Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen over De Staat van het Consulaire 2018. Dit gaat over dienstverlening via ambassades en consulaten van Nederland aan Nederlanders in het buitenland en aan visumplichtige buitenlandse burgers en zakenlieden die naar Nederland willen reizen.