Besluit op Wob-verzoek Activiteiten en zaken Kazachstan in Nederland

De minister  van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 22 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatievoorziening over activiteiten en roerende en onroerende zaken in Nederland van de Republiek Kazachstan.