Internationale organisaties in Nederland

In Nederland zijn ongeveer veertig internationale organisaties (IO’s) gevestigd. Internationale organisaties worden gezien als “entiteiten waaraan staten deelnemen, gecreëerd door middel van internationale overeenkomsten en in het bezit van eigen organen”.

Aan deze organisaties wordt de uitvoering van een algemene (meestal publieke) taak toevertrouwd. Nederland heeft als gastland een speciale verantwoordelijkheid voor deze organisaties. IO’s dragen bij aan Nederlandse beleidsdoelen, zoals de bevordering van de internationale rechtsorde (artikel 90 van de Grondwet). Nederland streeft daarom naar een goede opvang en begeleiding van deze organisaties, met als doel dat ze veilig, onafhankelijk en zonder belemmeringen kunnen functioneren.

De Ambassadeur voor Internationale Organisaties (AMIO) en de afdeling Nederland Gastland (NG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aanspreekpunt voor IO's.

Lijst van internationale organisaties in Nederland

Hieronder staat een overzicht van alle internationale organisaties (IO’s) die momenteel in Nederland zijn gevestigd. Het jaartal waarin de organisatie is opgericht, bevindt zich achter de organisatienaam.

Nederland richt zich vooral op de huisvesting van:

  • IO’s die passen binnen de thema’s vrede, recht en veiligheid;
  • IO’s die aansluiten bij de 9 topsectoren;
  • IO’s die in mandaat aansluiten bij al in Nederland gevestigde IO’s.

Hoven en tribunalen

EU-organisaties

Overige internationale organisaties

Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)

Verenigde Naties (VN; UN) - zie ook: Hoven en tribunalen