Diplomatieke benoemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met vijf ambassadeursbenoemingen. Deze zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring hebben verleend. Tevens heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van één permanent vertegenwoordiger bij een internationale organisatie. De benoemingen gaan in vanaf komende zomer.

Benoeming ambassadeurs

De ministerraad stemde in met de benoeming van vijf ambassadeurs op de volgende posten:

  • Irak, met standplaats Bagdad: Hans Sandee, nu Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) coördinator voor Invest International en waarnemend projectleider voor de Dubai EXPO2020.
  • Pakistan, met standplaats Islamabad: Henny de Vries, nu ambassadeur in Maputo.
  • Singapore, met standplaats Singapore: Anneke Adema, nu plaatsvervangend ambassadeur in New Delhi.
  • Sri Lanka, met standplaats Colombo: Bonnie Horbach, nu ambassadeur in Vilnius.
  • Tunesië, met standplaats Tunis:  Josephine Frantzen, nu afdelingshoofd bij de directie Sub-Sahara Afrika.

De ministerraad stemde in met de benoeming van één permanente vertegenwoordiger bij een internationale organisatie:

  • Permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa, met standplaats Straatsburg: Tanja Gonggrijp, nu ambassadeur in Colombo.