Consulaat van het Koninkrijk Bhutan ('S-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Koningin Marialaan 176
2595 GE 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 778 62 15

Nationale dag

17 december

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Cornelis KLEIN Honorair Consul 17-02-2009