Ambassade van de Staat Eritrea (Brussel)

Contactgegevens

Adres
Avenue de Wolvendael 15 -17
1180 Brussel
Telefoon
+32 2 374 44 34
Fax
+32 2 372 07 30

Nationale dag

24-05

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Z.E. de heer Negassi Kassa TEKLE Buitengew – Gevolm Ambassadeur 22-04-2015