Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika (Amsterdam)

Contactgegevens

Adres
Museumplein 19
1071 DJ Amsterdam
Telefoon
(020) 575 53 09

Nationale dag

4 juli

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer David Ray Mc CAWLEY Consul-Generaal 12-08-2015
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
mevrouw Tara Nicole CUMMINS e/v Hall Vice-Consul 02-08-2015
de heer Gregory Rawd Cavert MORRISON Consul 07-08-2015
mevrouw Kharmika Tillery ALSTON Vice-Consul 13-08-2015