Kamerbrief over Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij

Minister Schouten (LNV) en minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij. De publiek-private samenwerking heeft in de periode 2009–2016 geleid tot een vermindering van het antibioticumgebruik. Daardoor zijn de resistentieniveaus in de veehouderijsectoren substantieel gedaald.