Kamerbrief over stand van zaken roetfiltertest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de invoering van een roetfiltertest in de APK. Deze test is onderdeel van een plan van aanpak om tot een effectieve controle van roetfilters te komen.