Memorie van toelichting verbetering functioneren vereniging van eigenaars

Memorie van toelichting bij het voorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars).