Reservering voor planmatig onderhoud bij VVE's

Volgens dit rapport is 0,5% van de herbouwwaarde als maat voor de jaarlijkse reservering voor planmatig onderhoud een goede indicatie.

Is er geen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld en vastgesteld? Dan moet een Verenging van Eigenaars (VVE) jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Dit percentage is bevestigd in dit door Het Nieuwe VvE Beheer uitgevoerde onderzoek. Hierin wordt geconcludeerd dat 0,5% van de herbouwwaarde als maat voor de jaarlijkse reservering een goede indicatie is. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering.

Het voorstel voor de verplichte maandelijkse reservering voor VvE’s staat in het wetsvoorstel ’Verbeteren functioneren VvE’s’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).