Taken van de Vereniging van Eigenaars (VvE)

Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Ook maakt de VvE afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten zoals de galerij of de hal.

Actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur, houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiƫle beheer. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister. Is dat nog niet geregeld? Schrijf de VvE dan in bij de Kamer van Koophandel.

Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds voor groot onderhoud en verduurzaming. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

Slapende VvE

Soms is een VvE slapend. Een slapende VvE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet genoeg spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan een gebouw. Daarom is vanaf 2018 elke VvE verplicht tot een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.

Slapende VvE actief maken

Als appartementseigenaar kunt u actie ondernemen om een VvE weer actief te krijgen. Zo kunt u een vergadering van eigenaars bijeenroepen. Daarin kunt u samen duidelijke afspraken maken over het beheer en onderhoud van het gebouw. Vereniging Eigen Huis heeft een stappenplan om een slapende VvE weer actief te maken.

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

Wanneer u niet de enige eigenaar bent in een gebouw, dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

  • de splitsingsakte - hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw;
  • het splitsingsreglement - hierin staan de spelregels van de VvE.

Voordat u een appartement koopt, kunt u deze documenten inzien. Dit kan bij de verkoper of bij het Kadaster. In deze documenten staat bijvoorbeeld ook

Gezamenlijk onderhoud door VvE

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld de gevel of het dak.
Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw. Hoe de VvE dat kan doen, staat op de pagina Geld reserveren voor groot onderhoud. De mogelijkheden zijn samengevat in onderstaande afbeelding.

VvE

Schema waarmee u kunt nagaan of uw VvE genoeg geld reserveert voor groot onderhoud en tevens verduidelijking dat de VvE een geldlening kan afsluiten. Klik hier voor meer informatie