Wanneer is geluid op mijn werkplek schadelijk?

Geluid op de werkplek kan schadelijk zijn. Dat is het geval als u dagelijks blootstaat aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel. 

Vuistregel geluidsniveau meten

Om te weten hoe hoog het geluidsniveau op de werkplek is, moet een geluidsmeting plaatsvinden. Is dat (nog) niet gebeurd, gebruik dan de volgende vuistregel: als u op 1 meter afstand op een normale toon met iemand kunt praten, is het geluid niet schadelijk. Het geluidsniveau is dan lager dan 80 decibel.

Schadelijk geluidsniveau

Of geluid schade veroorzaakt, is afhankelijk van hoe lang u op een dag blootstaat aan een bepaald geluidsniveau. Het gaat dus om de gemiddelde belasting die u op een dag ondergaat. 

U werkt bijvoorbeeld 4 uur op een dag bij 90 decibel en 4 uur bij 75 decibel. Uw dagelijkse blootstelling is dan gemiddeld meer dan 80 decibel. Dit is schadelijk voor uw gehoor.

Het geluidsniveau is ook schadelijk als u:

  • hard moet praten om u verstaanbaar te maken (en u staat binnen 1 meter van uw gesprekspartner vandaan);
  • last heeft van oorsuizingen of een fluittoon als u van uw werk komt;
  • de eerste uren na uw werk moeite heeft een gesprek of televisieprogramma te volgen.

Wetgeving over geluid op het werk

Werkgevers moeten gehoorschade bij werknemers voorkomen. Zo staan in de Arbowet regels over de bescherming tegen schadelijk geluid op het werk. Daarnaast gelden er geluidsregels van de Europese Unie.

Het Arboportaal biedt meer informatie over geluid op het werk.