Wet werk en zekerheid: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengen (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de voorwaarden voor het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In deze factsheet staat beschreven waarmee u rekening moet houden.