Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag door jongeren als dilemma

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het ‘dark number’ van niet-aanvragers van een  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).