Schoonmakers in dienst bij de Rijksoverheid

Schoonmakers die in Rijksgebouwen werken, kunnen in dienst komen van de Rijksoverheid. Begin 2015 is hierover een overeenkomst gesloten met de vakbonden. Het werk is nu uitbesteed aan schoonmaakbedrijven. De nieuwe Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) maakt vanaf 2016 zelf panden schoon.(inbesteding).

Afspraken arbeidsvoorwaarden schoonmakers Rijk

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van de schoonmakers. Schoonmakers die in dienst komen van de RSO worden rijksambtenaar. Zij behouden hetzelfde salaris. Daarnaast krijgen ze dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als alle Rijksambtenaren, zoals het recht op een reiskostenvergoeding en zorgverlof. Het Rijk heeft verder met de bonden afspraken gemaakt over welke schoonmakers voor de overstap in aanmerking komen. Ook heeft het Rijk afspraken gemaakt om de schoonmakers in hun vak verder te ontwikkelen.

Rijksschoonmaakorganisatie neemt schoonmaakwerk over

De Rijksoverheid huurt op dit moment bedrijven in om de Rijkslocaties schoon te maken. Loopt een contract met een schoonmaakbedrijf af? Dan gaat de RSO die locaties met eigen personeel schoonmaken (inbesteding). De medewerkers die daarvoor in aanmerking komen, komen dan in dienst bij de RSO. De overname van werkzaamheden en medewerkers gaat geleidelijk. Deze overgangsfase duurt nog vele jaren. De verwachting is dat in 2020 ongeveer 2000 schoonmakers in dienst zijn van het Rijk.

Het Rijk wil het schoonmaakwerk zorgvuldig overnemen. Dit wordt gedaan in lijn met de Code Verantwoord Marktgedrag. De bestaande contracten van schoonmaakbedrijven worden dan ook gerespecteerd. Pas bij afloop van een contract kunnen schoonmakers door de RSO in dienst worden genomen.

Rijksschoonmaakorganisatie (RSO): rol BZK en SZW

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de afspraken met vakbonden over arbeidsvoorwaarden en de instroom van schoonmakers. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de opbouw van de rijksbrede, facilitaire organisatie. Meer informatie over schoonmakers, schoonmaakbedrijven en Rijksonderdelen vindt u op de website van de RSO.

Wilt u contact met de Rijksschoonmaakorganisatie? Dit kan via schoonmaak@minszw.nl

Betere positie werknemers met een laag loon

Het kabinet wil de positie van werknemers met een laag loon verbeteren. In het Regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken dat de Rijksoverheid als werkgever daarbij het goede voorbeeld moet geven. Door schoonmakers in dienst te nemen wil het kabinet dat schoonmakers als gewone collega’s van de Rijksoverheid deel uitmaken.