Beantwoording Kamervragen over de mogelijke schending van de privacy door mormonen

Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op de vragen van het Kamerlid Hazekamp (PvdD) over de mogelijke schending van de privacy door mormonen.