Beantwoording Kamervragen over voortgang behoud dossier 'Sanders'

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de voortgang van het behoud van het dossier 'Sanders'. Dit dossier is in 2001 overgebracht naar het Nationaal Archief.