Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

Onderzoek over instroom jonger archief. Onderzocht is welke gevolgen de instroom van jonger archief heeft voor de besluitvorming over openbaarheid en inzage en de bijkomende kosten. De resultaten worden betrokken bij het wetsvoorstel.

Minister Slob van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media werkt aan een nieuwe Archiefwet.  Hij wil daarin regelen dat overheidsinformatie eerder wordt overgebracht naar het Nationaal Archief en naar archiefdiensten van gemeenten, provincies en waterschappen. Daar worden - analoge en digitale - documenten leesbaar en bruikbaar gehouden voor huidige en toekomstige generaties en heeft in principe iedereen toegang ertoe. Sommige informatie is echter nog enige tijd vertrouwelijk en alleen onder voorwaarden in te zien.