Hotspotmonitor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 - 2019

De hotspotmonitor legt voor de periode 2014-2019 vast welke bijzondere gebeurtenissen binnen de beleidsterreinen van het ministerie hebben plaatsgevonden. Indien het archiefmateriaal betreft dat normaal gesproken in de reguliere processen wordt vernietigd zal dit op basis van deze hotspotmonitor permanent worden bewaard en op termijn worden overgedragen aan het Nationaal Archief.

Toelichting

Op grond van het Archiefbesluit 1995 kunnen in bijzondere gevallen archiefstukken die in een selectielijst zijn gewaardeerd als te vernietigen alsnog worden gewaardeerd als te bewaren. Eén mogelijk instrument is de periodieke hotspotmonitor. Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken. Deze hotspotmonitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Archiefcommissie Buitenlandse Zaken en is vastgesteld in het Strategisch Informatieoverleg tussen BZ en het Nationaal Archief van 29 september 2020.