Besluit Wob-verzoek documenten Nationaal Archief

Besluit op een verzoek om informatie over documenten in het Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).