Besluit op Wob-verzoek over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR)

Besluit op verzoek om informatie over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR) en het daarbij behorende beperkingsbesluit, waarbij de beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden van het CABR zijn gesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).