Vaak treden door armoede en schulden verschillende problemen op dan alleen een laag inkomen. Bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden van iemand in de familie, problemen met de gezondheid, een verslaving of een beperking.  De gemeente helpt  mensen in armoede, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het kabinet geeft gemeenten extra geld om armoede en schulden bij inwoners aan te pakken.