Kamerbrief versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het contact met de VNG en Divosa over het beter bereiken en ondersteunen van de doelgroep (werkenden met een laag inkomen).