Kansen voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren, bijles. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp. Het is heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten. Het kabinet stelt daarom elk jaar € 100 miljoen beschikbaar. Op 21 november 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamerbrief tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede naar de Tweede Kamer gestuurd.

Budget Kansen voor alle kinderen

Vanaf 2017 is er elk jaar € 100 miljoen beschikbaar. Hiervan gaat € 85 miljoen naar de gemeenten. De rest van de middelen gaat naar landelijke armoedeorganisaties (€ 10 mln) en naar projecten gericht op kinderen in arme gezinnen in Nederland en Caribisch Nederland (€5 mln.). Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

  • schoolspullen;
  • sporten;
  • muziekles;
  • bijles;
  • schoolreisjes.

Voor wie is er hulp?

Hulp is beschikbaar voor ieder gezin met kinderen tussen 0 en 18 met een laag inkomen. Bijvoorbeeld als u:

  • een uitkering heeft;
  • een laag salaris heeft;
  • in de schuldsanering zit.

Waar vraagt u hulp aan?

U kunt hulp vragen aan uw gemeente. Elke gemeente in Nederland helpt mensen die niet goed rond kunnen komen. Gemeenten kunnen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen geven, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra's mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen. 

Check bij uw gemeente 

Op de website van uw gemeente kunt u zien of uw gezin in aanmerking komt voor ondersteuning. En hoe u dit kunt aanvragen. Per gemeente kunnen de voorwaarden en het aanbod verschillen.

Hulp voor een kind via een stichting aanvragen

Veel gemeenten werken samen met stichtingen. Deze bieden ook ondersteuning, zodat kinderen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld bij onderwijs, sport, cultuur, verjaardagen en uitjes.

U kunt hulp voor uw kind of voor een ander kind aanvragen via de gezamenlijke website van deze stichtingen Samenvoorallekinderen.nl.