Kinderarmoede

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren, bijles. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp. Het is heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten.

De Rijksoverheid wil dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan meedoen. Het aantal gezinnen met kinderen met een laag inkomen moet omlaag. Met verschillende maatregelen probeert het kabinet armoede binnen gezinnen terug te dringen. Zo zijn in 2019 de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gegaan en de belastingtarieven omlaag. Verder is de zorgtoeslag voor paren, de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag verhoogd. Het besteedbaar inkomen van ouders met een laag inkomen gaat zo omhoog. Daarnaast wil de overheid schulden terugdringen en mensen begeleiden van bijstand naar werk. Ook onderzoekt de overheid of het systeem van toeslagen makkelijker kan worden gemaakt. Dat schijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar kamerbrief over ambities kinderarmoede.

Budget kinderarmoede

Vanaf 2017 is er elk jaar € 100 miljoen beschikbaar. Hiervan gaat € 85 miljoen structureel naar de gemeenten. De rest van de middelen gaat naar landelijke armoedeorganisaties (€ 10 mln) ), het actieprogramma Tel mee met Taal (€ 4 mln) en naar projecten gericht op kinderen in arme gezinnen in Caribisch Nederland (1 mln). Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

  • schoolspullen;
  • sporten;
  • muziekles;
  • bijles;
  • schoolreisjes.

Voor wie is er hulp?

Hulp is beschikbaar voor ieder gezin met kinderen tussen 0 en 18 met een laag inkomen (soms ook voor kinderen tot 21 jaar). Bijvoorbeeld als u:

  • een uitkering heeft;
  • een laag salaris heeft;
  • schuldhulp krijgt.

Waar vraagt u hulp aan?

Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Zij kunnen helpen als kinderen door geldgebrek van hun ouders niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen. Bijvoorbeeld met zwemles, een schoolreisje of een verjaardag. Zo wordt de kans op sociale uitsluiting kleiner. En kunnen kinderen zich breder ontwikkelen. Er is speciaal aandacht voor de doelgroep werkenden met een laag inkomen en met kinderen.

U kunt hulp vragen aan uw gemeente. Elke gemeente in Nederland helpt mensen die niet goed rond kunnen komen. Gemeenten kunnen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen geven, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra's mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen. 

Check bij uw gemeente 

Op de website van uw gemeente kunt u zien of uw gezin in aanmerking komt voor ondersteuning. En hoe u dit kunt aanvragen. Per gemeente kunnen de voorwaarden en het aanbod verschillen.

Hulp voor een kind via een stichting aanvragen

Veel gemeenten werken samen met stichtingen. Deze bieden ook ondersteuning, zodat kinderen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld bij onderwijs, sport, cultuur, verjaardagen en uitjes.

U kunt hulp voor uw kind of voor een ander kind aanvragen via de gezamenlijke website van deze stichtingen Samenvoorallekinderen.nl.