Kamerbrief over eerste beoordeling Validatie- en Innovatiepunt Asbest

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de eerste beoordeling door het Validatie en Innovatiepunt Asbest (VIP). Partijen die innovaties hebben ontwikkeld op het gebied van asbestsanering kunnen het VIP verzoeken om die te beoordelen. Ook biedt de minister het rapport Onafhankelijkheid eindbeoordeling asbest aan, waarin enkele verbetermogelijkheden weergegeven worden om nader te verkennen. Het verkennen van de verbetermogelijkheden in de eindbeoordeling  was een van de acties uit de beleidsreactie Asbestbeleid van 2018.