Kamerbrief correctie beantwoording vraag deelname fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) corrigeert het antwoord dat zij heeft gegeven op een vraag tijdens het commissiedebat Externe Veiligheid op 1 juli 2021. De vraag ging over hoe het staat met deelname aan het asbestfonds.