Asbest

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Asbest herkennen

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld in als dakbedekking.

Asbest: vaak wit tot lichtgrijs en vezelachtige structuur

Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbesthoudend materiaal. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur. Wilt u zeker weten of een bepaald materiaal asbest bevat? Dan moet u dit laten onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium. 

2 soorten asbest

Er zijn 2 soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest.

  • Hechtgebonden asbest
    Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal, zoals cement.
  • Losgebonden asbest
    Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal en komen ze gemakkelijk vrij.

Gevaar hechtgebonden asbest bij werkzaamheden

Als de asbestvezels vastzitten is de kans klein dat asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als asbestvezels vrij komen. Bijvoorbeeld als de asbest niet op de goede manier wordt verwijderd. Of bij werkzaamheden, zoals boren, zagen of slopen. 

Afzuigkap

Foto van een afzuigkap waarin asbest voorkomt.

Asbest is brandwerend en werd daarom vaak gebruikt. Het was een goed materiaal om de binnenkant van afzuigkappen mee te bekleden.

Risico's losgebonden asbest

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels min of meer los aan het asbesthoudend materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter.

Tussen 1968 en 1980 werd losgebonden asbest toegepast als onderlaag voor vloerbedekkingen. Maar sinds 1983 is dat nauwelijks meer gebeurd. 

Asbest kachel

Foto van een kachel waarin asbest voorkomt.

Losgebonden asbest zit vaak in oude kachels. Zo is asbesthoudend afdichtkoord gebruikt om de glasplaatjes mee vast te zetten. En bij de aansluiting van het rookkanaal van de kachel op die van de woning. Omdat het hier om losgebonden asbest gaat kunnen asbestvezels vrijkomen. De kleur is vaak vuilwit.

Waar zit asbest in en om het huis?

De Asbestwegwijzer van Kenniscentrum InfoMil laat zien waar u asbest in huis kunt tegenkomen. En waar asbest aan de buitenkant van de woning is toegepast.

Voorlichtingsmateriaal over asbest

Gemeenten kunnen de toolbox asbestverwijdering voor overheden gebruiken. Hiermee kunnen zij particulieren en bedrijven bewust maken van de gevaren van asbest.

De Rijksoverheid. Voor Nederland