Hoe kunnen gemeenten een regeling aanvragen voor maatregelen tegen overlast door asielzoekers?

Gemeenten kunnen tot 1 oktober 2022  via het aanvraagformulier een regeling aanvragen voor maatregelen tegen overlast en criminaliteit door asielzoekers. Dit is de zogenoemde specifieke uitkering voor maatregelen die overlast en criminaliteit door asielzoekers moeten verminderen. De overheid maakt hiervoor in 2022 € 1.250.000 vrij. 

Verplichte onderdelen aanvraag specifieke uitkering gemeenten

Uw aanvraag voor de specifieke uitkering bevat in ieder geval:

 • de kosten voor het uitvoeren van maatregelen in een periode van 1 januari 2022 tot maximaal 31 mei 2023;
 • het plan dat bijdraagt aan vermindering van overlast en criminaliteit door asielzoekers.

Aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld. Bekijk meer informatie over de specifieke uitkering maatregelen vermindering overlast asielzoekers 2022-2023 op de website van de Staatscourant.

Ruim € 1 miljoen voor aanpak van overlast door asielzoekers

In 2022 maakt de overheid maakt € 1.250.000 vrij voor lokale maatregelen tegen overlast en criminaliteit door asielzoekers. Zij werkt hierin samen met:

 • het Openbaar Ministerie (OM);
 • de politie;
 • het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • gemeenten.

Een kleine groep asielzoekers veroorzaakt overlast. Het gaat om verschillend crimineel gedrag zoals winkeldiefstal. Maar ook om zwartrijden, vernieling en bedreiging.

Daarom is de aanpak hiervan vaak maatwerk. Op het terrein van opvanglocaties is het COA verantwoordelijk voor de veiligheid. Buiten de opvanglocatie is het aan gemeenten om overlast door asielzoekers aan te pakken. Bijvoorbeeld met de inzet van:

 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's)
  Boa’s zijn zichtbaar aanwezig om diefstal van fietsen, zwartrijders en agressie in het openbaar (vervoer) te verminderen.
 • Toezichthouders
  Op sommige stations in de buurt van asielzoekerscentra zijn toezichthouders. Zij moeten overlast van asielzoekers verminderen.
 • Cameratoezicht
  In gebieden rondom asielzoekerscentra is er extra cameratoezicht. Op die manier voelen omwonenden zich veiliger. En komen mensen die overlast veroorzaken eerder in beeld.

Hoogte bedragen uitkering afhankelijk van aantal opvangplekken

De Rijksoverheid houdt bij toekenning van de eenmalige uitkering rekening met het aantal opvangplekken per gemeente:

 • Elke gemeente met minimaal 1.500 opvangplekken kan maximaal € 150.000 ontvangen. Dit is inclusief btw.
 • Elke gemeente met minimaal 1.000 en maximaal 1.499 opvangplekken kan maximaal € 100.000 ontvangen. Dit is inclusief BTW.
 • Elke gemeente met minder dan 1.000 opvangplekken kan maximaal € 50.000 ontvangen. Dit is inclusief btw.
 • Elke gemeente met minder dan 1.500 opvangplekken kan maximaal € 50.000 ontvangen. Dit is inclusief btw.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het totaalbedrag dat nog beschikbaar is. Dat betekent dat u een lager bedrag ontvangt als het totaalbedrag niet meer toereikend is.