Brieven van de staatssecretaris van VenJ aan asielzoekers bij de grens en op de opvanglocaties

Twee brieven van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de asielzoekers waarin hij uitleg geeft over de opvang, de asielprocedure en over wat zij kunnen verwachten. Een brief wordt uitgereikt bij de grens bij het aantreffen van een asielzoeker; de andere brief wordt uitgereikt aan asielzoekers op de opvanglocaties.

Brief aan de asielzoekers bij de grens
Nederlands Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Engels Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Frans Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Arabisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Somalisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Chinees Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Farsi Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Tigrinya Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Albanees Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Servo-Kroatisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers aan de grens
Brief aan de asielzoeker op de opvanglocaties
Nederlands Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Engels Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Frans Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Arabisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Somalisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Chinees Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Farsi Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Tigrinya Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties    
Albanees Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties
Servo-Kroatisch Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers op de opvanglocaties