Antwoord op Kamervragen over uitspraken Samsom over vluchtelingen

Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het Kamerlid Wilders (PVV) over de uitspraken van het Kamerlid Samsom (PvdA) over het toelaten van 200.000 asielzoekers in Nederland.