Kamerbrief Nederlandse ondersteuning van migratiebeheer in Griekenland en stand van zaken van Griekse asielprocedures

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Nederlandse inzet voor structurele verbeteringen op het terrein van opvang, asiel en terugkeer en het bevorderen van de samenwerking binnen de Griekse vreemdelingenketen.