Overzicht huisvesting vergunninghouders 2016

Maandelijks overzicht van de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.

Bijlagen