Infographic Snelle terugkeer naar veilige landen van herkomst

Schematische weergave van de maatregelen die Nederland heeft genomen naar aanleiding van het toegenomen aantal asielaanvragen vanuit Westelijke Balkanlanden.