Derde voortgangsrapportage Platform Opnieuw Thuis

In deze derde voortgangsrapportage Platform Opnieuw thuis wil het Platform terugblikken op de ontwikkelingen van het afgelopen (half)jaar en de werkzaamheden van het Platform. Daarnaast meldt het Platform de stand van de lopende trajecten om het huisvestingsproces te versnellen en te verbeteren en wordt vooruitgekeken naar de te verwachten ontwikkelingen en activiteiten tot juli 2017.