Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 mei 2018

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.