Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 december 2018

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.