Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 januari 2019

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.