Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 mei 2019

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.