Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 augustus 2019

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.