Rapportage Vreemdelingenketen - periode januari-december 2016

Dit rapport beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in 2016. Het bevat onder meer cijfers over immigratie, asiel en vertrek.