Doorlooptijden en dwangsommen

Afschrift van de brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer over de resultaten van een onderzoek naar doorlooptijden van asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).