Terugbrengen doorlooptijdn asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen

Afschrift van de brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer over de manier waarop zij de doorlooptijden van de asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil terugbrengen.