Video Sobere locatie voor opvang van asielzoekers

Sinds september 2020 bestaat de sobere opvanglocatie. Deze video toont beelden van de sobere opvang. Hier gaan asielzoekers uit een veilig land van herkomst naartoe. Deze asielzoekers hebben over het algemeen weinig kans dat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd. Ook asielzoekers die al een asielvergunning hebben gekregen in een ander EU-land krijgen een sobere opvang.

Tijdens de (hoger) beroepsfase worden asielzoekers uit de doelgroep sinds 1 januari 2022 opgevangen in reguliere azc’s. Hier geldt een ander regime dan het sobere regime in de versoberde opvanglocatie. Het COA zoekt naar nieuwe opvanglocaties om het versoberde regime ook tijdens de (hoger) beroepsfase voort te kunnen zetten.

Asielzoekers uit veilige landen, zoals Algerije of Marokko, maken in Nederland weinig kans op een asielvergunning. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die al een asielvergunning hebben gekregen in een ander land van de Europese Unie. Maar volgens de internationale regels moeten hun aanvragen wel worden behandeld. Deze groep vormt een grote belasting voor de organisaties die gaan over migratie. Bovendien komen in deze groep in verhouding veel overlastgevers voor. Dit is niet goed voor de steun voor het hele asielbeleid.

Alles is er daarom op gericht om de asielprocedure of vertrekprocedure van deze groep zo snel mogelijk af te sluiten. Deze asielzoekers zijn redelijk korte tijd in Nederland. Zij worden apart opgevangen van andere asielzoekers op plekken die sobere voorzieningen hebben.

Mensen zitten niet lang in deze sobere opvang: de Immigratie en Naturalisatiedienst behandelt versneld hun asielaanvraag. Ook een eventuele vertrekprocedure behandelt de Dienst Terugkeer en Vertrek snel.