Herplaatsing asielzoekers

Lidstaten van de Europese Unie (EU) die de asielinstroom niet aankunnen, mogen asielzoekers herplaatsen. Herplaatsing kan alleen bij nationaliteiten waarvan minstens 75% van de asielzoekers een asielvergunning krijgt. Bijvoorbeeld asielzoekers met de Syrische of Eritrese nationaliteit.

Die herplaatsing moet naar gelijke verhouding onder de lidstaten gebeuren. Dit hebben de lidstaten in september 2015 afgesproken. De herplaatsing loopt tot en met september 2017.

Herplaatsing asielzoekers vanuit EU-lidstaten

De landen van de EU hebben in september 2015 afgesproken dat zij maximaal 66.400 asielzoekers vanuit Griekenland herplaatsen. En maximaal 39.600 vanuit Italië. Het werkelijke aantal herplaatsingen is lager. Dat komt doordat in Griekenland en Italië veel minder asielzoekers zijn die in aanmerking komen voor herplaatsing.

Hoeveel asielzoekers worden in Nederland herplaatst?

Op de website van de Europese Commissie staat het meest actuele aantal herplaatste asielzoekers. Bij het bepalen van het aantal herplaatsingen in Nederland neemt Nederland het aantal aanwezige herplaatsingskandidaten in Griekenland en Italië als uitgangspunt.