Benoeming directeur-generaal Migratie bij Justitie en Veiligheid

Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat uiterlijk 1 januari 2023 in.

Annet Bertram is sinds 2017 directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en tevens directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij gemeentesecretaris bij de gemeente Den Haag en vervulde ze de SG-functie van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Eerder was zij onder andere directeur-generaal Wonen bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Annet Bertram studeerde Sociologie en Rechten aan de Universiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.