Wie controleert of asielzoekers terroristische ideeën hebben?

Verschillende organisaties letten op vreemdelingen die misschien radicaliseren of worden geronseld voor de jihad. 

Bijvoorbeeld:

  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en 
  • de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) Bijvoorbeeld de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD) en de politie.

Ook zijn zij alert op signalen van misbruik van de asielprocedure door IS of andere terroristische organisaties. Hoe ze precies werken, maken deze organisaties juist om de veiligheid niet bekend.