Wie controleert of asielzoekers terroristische ideeën hebben?

Diverse organisaties letten op vreemdelingen die misschien radicaliseren of worden geronseld voor de jihad. Bijvoorbeeld de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD) en de politie.

Ook organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn alert op signalen van misbruik van de asielprocedure door IS of andere terroristische organisaties.

Hoe ze precies werken, maken deze organisaties juist om de veiligheid niet bekend.